شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان پس از ایجاد کارپوشه و تکمیل عضویت در سامانه مودیان، باید از بخش عضویت شناسه یکتای حافظه مالیاتی خود را دریافت کنید. از الزامات ارسال صورتحساب به سامانه مودیان دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی جهت اتصال به سامانه مودیان است. شناسه یکتای حافظه مالیاتی شناسه ای منحصر به فرد است که به هر حافظه مالیاتی در سطح کشور اختصاص داده می‌شود.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟

شناسه یکتای حافظه مالیاتی، مقداری ثابت و منحصر به فرد است که به حافظه مالیاتی اختصاص داده می‌شود و حافظه مالیاتی توسط مودی برای ثبت و نگهداری اطلاعات صورتحساب‌های الکترونیک و ارسال آن به سامانه مودیان مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شناسه از اجزای تشکیل دهنده شماره مالیاتی است و پس از درخواست مشمولین قانون پایانه‌های فروشگاهی و مودیان مالیاتی در کارپوشه تولید و در اختیارشان قرار خواهد گرفت.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی دارای ۶ کاراکتر است که اجزای آن اعداد و حروف انگلیسی تشکیل می‌شود این ۶ کاراکتر در ابتدای شماره تمام صورتحساب‌های الکترونیکی درج می‌شود وبرای ارسال به به سامانه مودیان می شود درج می گردد و برای هر مودی به صورت یکتا و غیر تکراری توسط سازمان امور مالیاتی صادر می گردد.

مراحل دریافت شناسه یکتای حافظه مالیاتی؟

ورود به کارپوشه درسامانه مودیان و انتخاب پرونده مالیاتی:

ابتدا وارد درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی به نشانی my.tax.gov.ir شوید و بر روی گزینه “ورود به کارپوشه” کلیک کنید. پرونده‌ مالیاتی که می‌خواهید برای آن شناسه یکتا حافظه مالیاتی دریافت کنید را انتخاب کنید.

ورود به بخش عضویت و انتخاب گزینه درخواست شناسه یکتای حافظه مالیاتی:

در داشبورد سمت راست بخش عضویت بر روی گزینه “شناسه‌های یکتا حافظه مالیاتی” کلیک کنید و بر روی دکمه “دریافت شناسه یکتا حافظه مالیاتی” کلیک کنید.

تعیین نحوه ارسال صورتحساب به سامانه مودیان:

در این مرحله باید تعیین کنید که از چه روشی ارسال صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود.

نکته: دریافت شناسه یکتای حافظه مالياتی در صورتی که نحوه ارسال صورت حساب ” توسط شرکت معتمد/سامانه های دولتی با کلید مؤدی” انتخاب شود همانند ارسال صورت حساب” توسط مؤدی ” است و اگر ارسال” توسط شرکت معتمد/سامانه های دولتی با کلید شرکت معتمد/سامانه های دولتی ” انتخاب شود نيازی به ثبت کلید عمومی نیست.

ساخت فایل کلید عمومی و بارگذاری آن در سامانه:

در این مرحله باید فایل کلید عمومی که قبلاً از طریق از سایت www.gica.ir دریافت شده را از سیستم خودتان انتخاب و بارگذاری نمایید.

تعیین شعب مرتبط با شناسه یکتا:

در این مرحله اطلاعات مربوط به کد پستی و آدرس شما نمایش داده می‌شود. در صورت درست بودن این اطلاعات به مرحله بعد بروید.

تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا (اختیاری):

در این مرحله اگر از پایانه فروشگاهی خاصی مانند دستگاه کارتخوان، درگاه پرداخت یا . . . استفاده می‌کنید، اطلاعات مربوطه را انتخاب و روی دکمه بعدی کلیک کنید.

شناسه یکتای حافظه مالیاتی چیست؟
تخصیص ابزار پرداخت با شناسه یکتا

ثبت اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی (اختیاری):

در این مرحله باید اطلاعات حافظه مالیاتی و پایانه فروشگاهی خود را وارد و دکمه بعدی را انتخاب کنید.

مشاهده اطلاعات ثبت شده و تایید آن:

در مرحله بعدی اطلاعات ثبت شده را بررسی کنید در صورت نبود مشکل دکمه اتمام را انتخاب نمایید.