فروش فاکتور رسمی

مشاوره جهت صدور و فروش فاکتور رسمی و پیش فاکتور همراه با گزارش فصلی و گواهی ثبت ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان مالیاتی و کد اقتصادی معتبر، کاملا قانونی، صادر شده از مازاد شرکت‌های بازرگانی واقعی و فعال.

فاکتور فروش رسمی و مالیاتی چیست؟

صدور فاکتور رسمی همراه با گزارش فصلی و گواهی ثبت ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان مالیاتی و کد اقتصادی معتبر

واحدهای تجاری، صورتحساب فروش کالا و خدمات را در حساب‌های هزینه و دارایی ثبت می‌کنند. طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم، هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد، عبارت است از هزینه‌هایی که متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد در دوره مالی مربوط با رعایت حدنصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این قانون پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ به تفصیل، هزینه‌های قابل قبول از نظر کفایت مدارک، مستندات و عرف بیان شده است و ممیزین دارایی نیز به استناد آن، هزینه‌ها را رد و یا خواهند پذیرفت.

در رابطه با فاکتور رسمی، فاکتور مالیاتی، فاکتور دارایی، صورتحساب فروش کالا و یا فاکتور خدمات، کلیه واحدهای تجاری مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود می‌باشند و صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی واحد تجاری ندارد. خریدار می‌تواند در قبال وجه پرداختی، درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرائم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامه‌های مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحساب‌های صادره ویژگی‌های یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی برای عدم پذیرش هزینه نمی‌باشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوی ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم است.

خدمات مالیاتی و حسابرسی

خدمات مالی، گواهی ارزش افزوده و صدور فاکتور رسمی با کد اقتصادی معتبر

فاکتور رسمی

صدور فاکتور رسمی قانونی

کد اقتصادی

فروش کد اقتصادی معتبر

گزارش فصلی

ارائه گزارشات فصلی و دوره‌ای

ارزش افزوده

ارائه گواهی ارزش افزوده

خدمات مالی

انجام امور مالی و حسابداری

خدمات حسابرسی

ارائه کلیه خدمات حسابرسی

دفاتر پلمپ

اخذ دفاتر پلمپ و حسابداری

صورت مالی

تنظیم صورت مالی حسابرسی

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر قانونی

حل اختلاف

قبول حل اختلاف مالیاتی

کارت بازرگانی

اخذ و فروش کارت بازرگانی

ثبت شرکت

ارائه خدمات ثبت شرکت

درباره ما

فاکتور رسمی و قانونی

فاکتور رسمی مورد تأیید دارایی از شرکت‌های واقعی با گزارش فصلی و گواهی ثبت ارزش افزوده

فاکتور رسمی (فاکتور مالیاتی یا فاکتور دارایی) براساس قوانین وزارت امور اقتصاد و دارایی تنظیم می‌شود. مؤدیان مکلف‌اند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌کند نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و صدور صورتحساب اقدام نمایند. فاکتور چیست؟ فاکتور، سندی تجاری است که توسط فروشنده برای خریدار صادر شده و محصولات، مقادیر و قیمت‌های توافق‌شده برای محصولات و خدمات را ثابت می‌کند. از دید فروشنده این یک فاکتور فروش است و از دید خریدار، یک فاکتور خرید. پپش فاکتور چیست؟ پیش فاکتور عبارت است از سیاهه خریدی که فروشنده به عنوان پیشنهاد فروش یا تعین ارزش کالا و خدمات و شرایط فروش، با تعین مدت اعتبار به درخواست خریدار و به نام وی صادر می‌کند.

فاکتور رسمی

ارائه دهنده خدمات حرفه‌ای مالی، فروش فاکتور و پیش فاکتور رسمی، اخذ دفاتر پلمپ و حسابداری، حل اختلافات مالیاتی و تنظیم صورت مالی با تأیید سازمان حسابرسی، فروش کد اقتصادی معتبر و گواهینامه ارزش افزوده، فروش کارت بازرگانی با وکالتنامه رسمی، ثبت شرکت، پلمپ دفاتر قانونی و ...

فروش فاکتور رسمی (فاکتور مالیاتی یا فاکتور دارایی) مورد تأیید دارایی از شرکت‌های واقعی و تولیدی همراه با گزارش فصلی به صورت قانونی و گواهی ثبت در نظام ارزش افزوده. کد اقتصادی 12 رقمی معتبر، روزنامه رسمی، گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده، اساسنامه، صورتجلسه، فاکتور رسمی، پیش فاکتور و ...

فاکتور رسمی

صدور فاکتور رسمی

صدور فاکتور رسمی و قانونی با گزارش فصلی و گواهی ارزش افزوده

سوالات متداول در خصوص فاکتور رسمی

فاکتور و پیش فاکتور رسمی همراه با گزارش فصلی و گواهی ارزش افزوده از طریق سامانه مودیان مالیاتی و کد اقتصادی

فاکتور چیست؟

فاکتور یک سند تجاری است که جزئیات مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات را نمایش می‌دهد. این سند توسط فروشنده به خریدار صادر می‌شود و شامل اطلاعاتی مانند نام کالاها، تعداد، قیمت و مبلغ کل فاکتور است. همچنین، فاکتور ممکن است شامل اطلاعات تماس فروشنده و خریدار، شماره فاکتور، تاریخ صدور، شرایط پرداخت و سایر شرایط و مشروطیت‌های مربوطه باشد.

فاکتور رسمی چیست؟

فاکتور رسمی یک سند حسابداری است که توسط فروشنده به خریدار صادر می‌شود. این سند حاوی جزئیات مربوط به فروش کالاها یا ارائه خدمات به خریدار است، به عنوان مثال نام کالاها، تعداد، قیمت و مبلغ کل فاکتور. فاکتور رسمی معمولاً شامل اطلاعات تماس فروشنده و خریدار، شماره فاکتور، تاریخ صدور، شرایط پرداخت و سایر شرایط و مشروطیت‌های مربوطه است.

گزارش فصلی چیست؟

گزارش فصلی یا گزارش سه ماهه، یک نوع گزارش مالی است که برای نمایش عملکرد یک سازمان یا شرکت در طول یک فصل (معمولاً سه ماه) تهیه می‌شود. این گزارش ها به طور عمده توسط شرکت ها و سازمان ها در انتهای هر فصل مالی (مثلاً سه ماهه) تهیه و ارائه می‌شود.

گواهی ارزش افزوده چیست؟

گواهی ارزش افزوده یک سند رسمی است که توسط مالیاتدار یا مرجع مالیاتی صادر می‌شود و نشان می‌دهد که شرکت یا سازمان مربوطه در یک دوره زمانی مشخص وظیفه پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را انجام داده است.

صورت حساب فروش کالا چیست؟

صورت حساب فروش کالا یا فاکتور فروش، یک سند مالی است که شرکت یا فروشنده برای ثبت و ارائه جزئیات فروش کالا به مشتریان خود تهیه می‌کند. این سند حاوی اطلاعاتی درباره محصولات یا خدمات فروخته شده، قیمت هر کالا، تعداد موجودی، مجموع مبلغ فروش، شرایط پرداخت و سایر جزئیات مربوط به معامله است.

فاکتور فروش چیست؟

فاکتور فروش یا صورتحساب فروش، یک سند مالی و تجاری است که توسط فروشنده برای ثبت و ارائه جزئیات معامله فروش کالا یا خدمات به مشتریان خود تهیه می‌شود. این سند حاوی اطلاعات مربوط به محصولات یا خدمات فروخته شده، قیمت هر واحد، تعداد موجودی، مجموع مبلغ فروش، شرایط پرداخت، مشخصات فروشنده و مشتری و سایر جزئیات مربوط به معامله است.

فاکتور مالیات چیست؟

فاکتور مالیات یا صورتحساب مالیاتی، یک سند رسمی است که توسط فروشنده برای ثبت و ارائه جزئیات معامله و مبلغ مالیاتی محاسبه شده به مشتریان خود تهیه می‌شود. این سند حاوی اطلاعات مربوط به محصولات یا خدمات فروخته شده، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده یا هر نوع مالیات دیگر، مجموع مبلغ فروش، شرایط پرداخت و سایر جزئیات مربوط به معامله و مالیات است.

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم چیست؟

ماده ۱۴۷ قانون مالیات‌های مستقیم در ایران مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است. این ماده مربوط به مبالغی است که به عنوان مالیات بر ارزش افزوده از واحدهای تولیدی و خدماتی دریافت می‌شود. این ماده معمولاً تعریف می‌کند که چگونه مالیات بر ارزش افزوده دریافت شده و چگونه به حساب مالیاتی کشور پرداخت می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

مالیات بر ارزش افزوده یک نوع مالیات عمومی است که بر مبنای ارزش افزوده در هر مرحله تولید و توزیع کالاها و خدمات در یک زنجیره تولید و عرضه به مصرف‌کننده، اعمال می‌شود. در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، هر فاز تولید و فروش محصول مشمول مالیات است و مشتریان نهایی در پایان زنجیره مبلغ مالیات را پرداخت می‌کنند.

کد اقتصادی چیست؟

کد اقتصادی، به طور کلی، یک کد شناسایی منحصربه‌فرد است که به هر واحد اقتصادی اختصاص داده می‌شود. این کد برای شناسایی و تمییز دادن واحدهای اقتصادی مختلف در یک سیستم اقتصادی استفاده می‌شود. هدف اصلی کد اقتصادی، توسعه یک سیستم استاندارد برای شناسایی و ردیابی واحدهای اقتصادی مختلف است.

دفاتر پلمپ چیست؟

دفاتر پلمپ به معنای دفاتری هستند که به صورت قانونی و تحت نظارت سازمان مالیاتی یا مراجع قضایی قرار می‌گیرند و برای ثبت تراکنش‌های مالی و مالیاتی کسب و کارها استفاده می‌شوند. این دفاتر معمولاً به منظور جلوگیری از تقلب در اظهارنامه‌های مالیاتی و اطمینان از دقت و صحت گزارشات مالیاتی تهیه و نگهداری می‌شوند.

مالیات بر درآمد چیست؟

مالیات بر درآمد یک نوع مالیات است که بر اساس درآمد افراد حقیقی و حقوقی اعمال می‌شود. درآمد شخص شامل درآمدهای مختلف مانند حقوق و دستمزد، درآمدهای حاصل از کسب و کار، سود سرمایه‌گذاری، درآمدهای حاصل از اموال و دارایی‌ها، درآمدهای حاصل از فروش ملک و سایر منابع درآمدی است.